Video

Architectural Visualization: Hosein Noorbakhsh
Architect:VVA - Viktor Vrečko Architects
Zadar  Croatia

Architectural Visualization: Hosein Noorbakhsh
Architect: Farzad Daliri
Iran Nowshahr

Architect & Visualization : Hosein Noorbakhsh
Client: Mr.Shabbir
Canada Toronto

Architectural Visualization: Hosein Noorbakhsh

Architectural Visualization: Hosein Noorbakhsh
Architect: Farzad Daliri
Iran Tehran

Architectural Visualization: Hosein Noorbakhsh
Architect: Mr.Mehrdad Esmaeilian
Iran Ahvaz

Architectural  & Visualization: Hosein Noorbakhsh
Client :Mr.Kaan
Turkey

Architectural Visualization: Hosein Noorbakhsh
Architect: Dr.Zahedi & Ms.Ebrahimi
Iran Damavand

Architectural Visualization: Hosein Noorbakhsh
Architect: Mr. Mamadou Selly Thiello | Arti&Archi
Senegal   Dakar

Architect & Visualization : Hosein Noorbakhsh
Client: Mr.Shabbir
Canada Toronto

Architectural Visualization: Hosein Noorbakhsh
Architect: Mr.Mehrdad Esmaeilian.
Iran Ahvaz

Architectural Visualization: Hosein Noorbakhsh
Architect: Mr Rivandy
Iran Tehran

Architectural Visualization: Hosein Noorbakhsh
Architect: Mr.Mehrdad Esmaeilian
Iran Ahvaz

Architectural Visualization: Hosein Noorbakhsh
Architect: Dr.Zahedi & Ms.Ebrahimi
Iran Damavand

Architectural Visualization: Hosein Noorbakhsh
Architect: Mr. Mamadou Selly Thiello | Arti&Archi
Senegal   Dakar

Architectural Visualization: Hosein Noorbakhsh
Architect: Mr.Mehrdad Esmaeilian
Iran Ahvaz

Architectural Visualization: Hosein Noorbakhsh
Architect: Dr.Zahedi & Ms.Ebrahimi
Iran Damavand

Architectural Visualization: Hosein Noorbakhsh
Architect: Mr. Mamadou Selly Thiello | Arti&Archi
Senegal   Dakar

Architectural Visualization: Hosein Noorbakhsh
Architect: Mr.Alan
Iraq Erbil

Architectural Visualization: Hosein Noorbakhsh
Architect: Mr. Mamadou Selly Thiello | Arti&Archi
Senegal   Dakar